AFA december Pictures website2

NL

Op 14 december gaat Art For All naar Mythique Rumba & guests.

Exact een jaar geleden, op 14/12/2021, werd de Congolese rumba opgenomen op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de Unesco. Uiteraard ligt de bakermat van de rumba in de Democratische Republiek Congo (Kinshasa) en in de Republiek Congo (Brazzaville), maar ook in ons land werden belangrijke pagina’s van de Congolese rumba geschreven.  De Congolese band Mythique Rumba Congolaise International (MRCI), kortweg Mythique Rumba, viert het in hartje Matonge en nodigt enkele prestigieuze namen uit de rumba uit voor een eerste ‘verjaardagsconcert’. De gasten zullen ‘à fur et à mesure’ op onze website worden ontsluierd. 

Mythique Rumba Congolaise Internationale (MRCI) is een orkest dat gespecialiseerd is in de Congolese Rumba. Samengesteld uit getalenteerde artiesten, van wie sommigen internationale faam genieten, blijft het orkest de grote klassiekers populariseren van deze mythische en dansbare muziek die de Afrikaanse scène in de kijker zet en de wereld blijft veroveren. Het laat het werk herleven van onmiskenbare artiesten als Kallé Jeff, Tabu Ley Rochereau, Franco Luambo Makiadi, Nico Kasanda,… zonder die van de volgende generaties te vergeten: de gebroeders Soki, Nyboma, Pepe Kallé, Wuta Mayi, Papy-Tex en Josky.

We spreken met de groep af aan Globe Aroma om 19u.

Interesse? Neem contact met Amina: 0496 10 86 57 / artforall@globearoma.be

Meer info over vind je hier.

EN

On December 14, Art For All goes to Mythique Rumba & guests.

Exactly one year ago, on 14/12/2021, the Congolese rumba was inscribed on the UNESCO list of intangible cultural heritage. The cradle of rumba is, of course, in the Democratic Republic of Congo (Kinshasa) and the Republic of Congo (Brazzaville), but some important pages of Congolese rumba were also written in our country. The Congolese group Mythique Rumba Congolaise International (MRCI), Mythique Rumba for short, is celebrating in the heart of Matonge and is inviting some of the most prestigious names in rumba for a first “anniversary concert”. The guests will be revealed on our website as they become available.

Mythique Rumba Congolaise Internationale (MRCI) is an orchestra specialising in Congolese rumba. It is composed of talented performers, some of whom are internationally renowned. The orchestra never ceases to popularise the great classics of this mythical and danceable music that highlights the African scene and continues to conquer the world. It revives the work of such unmistakable artists as Kallé Jeff, Tabu Ley Rochereau, Franco Luambo Makiadi, Nico Kasanda, … Not forgetting those of subsequent generations: the Soki brothers, Nyboma, Pepe Kallé, Wuta Mayi, Papy-Tex and Josky.

We meet up with the group at Globe Aroma at 7pm.

Interested? Contact Amina: 0496 10 86 57 / artforall@globearoma.be

You can find more info here.