AFA FEB banner website2

NL

Op 2 maart gaat Art For All naar La Vie matérielle in La Centrale.

De tentoonstelling La Vie matérielle (09.12.2021 > 13.03.2022) is een dialoog tussen 12 Italiaanse en Belgische kunstenaressen, met als thema de link tussen kunst en het leven.

De tentoonstelling waarvan de titel, La Vie matérielle een verwijzing is naar het gelijknamige werk van Marguerite Duras, exploreert en verbindt artistieke parcours en persoonlijke belevingen.

Zowel het boek van Duras als de kunstwerken van de tentoonstelling worden gekenmerkt door een constante dialoog tussen het gewone alledaagse (met het lichaam als cruciaal onderdeel) en het innerlijke en intieme leven, waarbij een getouwtrek ontstaat tussen de diepste verlangens en de werkelijkheid.

Door organische materialen en alledaagse voorwerpen te hergebruiken, te kruisen, te vervormen of uit hun context te halen en ze een nieuwe invulling te geven die hun gekende gebruik overstijgt, dichten de kunstenaressen van de tentoonstelling de kloof tussen de verschillende kunstdisciplines.

We spreken met de groep af aan Globe Aroma om 14u30.
Voor deze voorstellingen heb je een Covid Safe Ticket nodig.

Meer info hier.

ENG

On March 2, Art For All visits La Vie matérielle at La Centrale.

The exhibition La Vie matérielle (09.12.2021 > 13.03.2022) is a dialogue between 12 Italian and Belgian artists on the link between art and life.

La Vie matérielle, named after the book of the same name by Marguerite Duras, explores and relates the artistic journey to personal experience.
Both Duras’ book and the works in the exhibition are defined by a constant dialogue between ordinary everyday life (of which the body is a crucial element) and the inner, intimate life, torn between its deepest aspirations and reality.

By reusing, hybridising, diverting or decontextualizing organic materials and everyday objects and giving them a new life that transcends their usual use, the artists in the exhibition bridge the divide between artistic disciplines.

We meet up with the group at Globe Aroma at 2:30pm.
Please note: for this activity you need a Covid Safe Ticket.

More info here.