AFA NOVEMBER Pictures website9

NL

Op 3 november gaat Art For All naar Hshouma (Zainab Fasiki).

Hshouma betekent “schaamte” in het Marokkaanse dialect. Het wordt ook gebruikt om te zeggen: “Hou je mond” en stopt daarmee het gesprek. Meer precies verwijst dit woord naar alle taboeonderwerpen die niet besproken mogen worden in de maatschappij of in het gezin. 

Hshouma, deels kunstproject, deels educatief initiatief, is een comic boek dat taboes rond gender, seksuele opvoeding en geweld tegen vrouwen probeert te doorbreken. 

De door Zainab Fasiki getekende vrouwen lijken provocerend en fataal, soms zelfs sarcastisch. Naakt, in lingerie of met een sluier om, in de stad of in de hammam, drijven ze de spot met een hypocriet masculisme dat bang is voor lichamen en zich dus niets aantrekt van de door anderen opgelegde schoonheidsregels. 

De tekeningen en platen van de kunstenaar zijn dus manieren om de lichamen en hun schoonheid te vieren, waarbij een van de pijlers waarop onze patriarchale samenlevingen zijn gebaseerd, zowel in Marokko als in Europa, wordt uitgedaagd. Naast de schoonheid van de lijn is Hshouma een belangrijk boek, dat opkomt voor de bevrijding van vrouwen in de Arabische wereld. 

We spreken met de groep af aan Globe Aroma om 17u.

Interesse? Neem contact met Amina: 0496 10 86 57 / artforall@globearoma.be

Meer info over vind je hier.

EN

On November 3, Art For All goes to Hshouma (Zainab Fasiki).

Hshouma means “shame” in the Moroccan dialect. It is also used to say: “Shut up” and thus stops the conversation. More precisely, this word refers to all the taboo subjects that should not be discussed in society or in the family. 

Part art project, part educational initiative, Hshouma is a comic book that attempts to break down taboos related to gender, sex education and violence against women. The women drawn by Zainab Fasiki may seem provocative and fatal, sometimes even sarcastic. Naked, in lingerie or wearing a veil, in the city or in the hammam, they mock a hypocritical masculism that is afraid of bodies, thus disregarding the canons of beauty imposed by others. 

The artist’s drawings and plates are therefore ways of celebrating bodies and their beauty, challenging one of the pillars on which our patriarchal societies are based, both in Morocco and in Europe. In addition to the beauty of the line, Hshouma is an important book, which advocates for the liberation of women in the Arab world. 

We meet up with the group at Globe Aroma at 5pm.

Interested? Contact Amina: 0496 10 86 57 / artforall@globearoma.be

You can find more info here.