IMG-20230427-WA0016

Op 27 April, ging ART 4 YOU(TH)  naar Beursschouwburg voor Hands Up Festival.

Samen met Fedasil Bordet, werken we aan een duurzame connectie tussen jongeren en vrijetijdsactoren.

We vertrekken van het project ART FOR ALL – een sinds 15 jaar bestaand project van Globe Aroma waarbij mensen met een nieuwkomersachtergrond een activiteitenprogramma selecteren uit het culturele aanbod in Brussel – en passen het aan de noden van jongeren aan. Dit project stelt jongeren in staat om buiten het opvangcentrum kennis te maken met culturele spelers en om Brussel in kaart te brengen in relatie tot deze cultuurplaatsen.

We richten ons met ART 4 YOU(TH) tot jongeren tussen 14 en 18 jaar die in het opvangnetwerk verblijven als niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.