Gentle Figures | Beautiful Friends

(français ci-dessous, english below)


[NL]

Sinds 2018 komen beeldend kunstenaars die actief zijn in het atelier van Globe Aroma maandelijks samen met een groep studenten Illustratie van LUCA School of Arts Campus Gent. Doel van deze ontmoeting: elkaars portretten tekenen en tegelijkertijd experimenteren met uiteenlopende druk- en tekentechnieken. In het S.M.A.K. Beweegt Paviljoen loopt van 8 februari 2020 tot 3 mei 2020 een expo van het project. Op vrijdag 6 maart bezoeken we de expo, krijgen we een rondleiding door de andere expo’s (van o.a. Kris Martin) die lopen in het SMAK en biedt het museum ons een diner na.

PROGRAMMA

16u30 Vertrek in Globe Aroma

18:00 Diner SMAK

20:00 Rondleiding door expo

23:00 Aankomst Brussel

[FR]

Depuis 2018, les artistes visuels actifs dans le studio de Globe Aroma se réunissent chaque mois avec un groupe d’étudiants en illustration de la LUCA School of Arts Campus Gent. L’objectif de cette rencontre : dessiner le portrait de chacun et en même temps expérimenter différentes techniques d’impression et de dessin. Une exposition sur le projet sera organisée au S.M.A.K. Beweegt Paviljoen du 8 février 2020 au 3 mai 2020. Le vendredi 6 mars, nous visiterons l’exposition, nous aurons droit à une visite guidée des autres expositions (de Kris Martin, entre autres) qui se déroulent au SMAK et le musée nous offrira un dîner.

PROGRAMME

16:30 Départ à Globe Aroma

18:00 Dîner SMAK

20:00 Visite guidée de l’exposition

23:00 Arrivée à Bruxelles

[EN]

Since 2018, visual artists active in Globe Aroma’s studio meet monthly with a group of Illustration students from LUCA School of Arts Campus Ghent. The aim of this meeting: to draw each other’s portraits and at the same time experiment with various printing and drawing techniques. In the S.M.A.K. Beweegt Paviljoen there will be an exhibition of the project from 8 February 2020 to 3 May 2020. On Friday 6 March we will visit the expo, get a guided tour of the other expos (by Kris Martin, among others) that are running in the SMAK and the museum will offer us dinner.

PROGRAMME

16:30 Departure in Globe Aroma

18:00 Dinner SMAK

20:00 Guided tour through expo

23:00 Arrival Brussels