IMG_6750
IMG_6895

Superdiversiteit is het voorsmaakje van de wereld van morgen. Toch blijft er in onze samenleving een wijdverspreide grondtoon die deze realiteit als bedreigend ervaart.

Met het project SuperAroma! willen we het samenleven in diversiteit in de Brusselse context bevorderen, met bijzondere aandacht voor interculturele en intergenerationele relaties.

6 keer per jaar werd i.s.m. drie Brusselse Lokale dienstencentra : Cosmos, De Harmonie en Forum (LDĀ³) een intercultureel, interdisciplinair en interactief vrijetijdsevenement opgezet. Elk van deze evenementen laat de lokale bevolking op een positieve manier kennismaken met de aroma’s van een specifieke wereldcultuur d.m.v. een creatief atelier kunst of muziek, gevolgd door een akoestisch concert. De deelnemers kunnen ook kennis maken van de traditionele keuken.

Dit project werd gesubsidieerd door het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid en liep tot eind december 2015.

PROJECT IN BEELD