Schermafbeelding 2024-01-15 om 13.50.27

Hestu A Nugroho en Sri Maryanto, twee kunstenaars die deel uitmaken van het Indonesische collectief Taring Padi, komen naar Brussel om samen met The Kitchen en Globe Aroma te werken aan een artistiek reflectieproject rond solidariteit met Palestina. Samen zullen we werken aan de volgende People’s Justice banner en de Palestijnse gemeenschap in en rond Brussel uitnodigen om deel te nemen aan het creatieproces.

De beoogde People’s Justice banner wil de strijd van de Palestijnse diaspora belichamen, van de rivier tot de zee. Het collectieve creatieproces van de banner omvat wederzijds leren en reflectie, met de nadruk op samenwerking tussen verschillende gemeenschappen. Om dit mogelijk te maken proberen we een programma te organiseren van ontmoetingen, gesprekken en uitwisselingen met werkers, activisten en wetenschappers:

  1. Inleiding
    Voordat het werk aan de banner begint, wordt er een gezamenlijke lunch georganiseerd zodat de deelnemers elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen praten en een kleine presentatie krijgen over het verhaal van de banner. Kunstenaars van Globe Aroma, The Kitchen en leden van de Palestijnse kring in Brussel zijn hiervoor uitgenodigd.
  2. Kennis delen
    We zullen ons verdiepen in de historische en hedendaagse antikoloniale strijd van Palestina, met de nadruk op iconografie, symboliek, cultuur en kunst. We zullen percepties delen over de recente situatie om een volledig begrip te krijgen en ideeën te genereren voor de banner.
  3. Schetsen en gezamenlijke besluitvorming
    Voorafgaand aan de productie van de banner zullen de deelnemers discussiëren, brainstormen en collages maken om schetsen op canvas te ontwikkelen. Dit proces stimuleert een open dialoog en samenwerking tussen de deelnemers. Alle betrokkenen komen samen om de elementen die de schets en structuur van de banner bepalen te bespreken en te bepalen.

Het project wil een collectieve leerervaring bevorderen door een veelheid aan stemmen, verhalen en ervaringen van bevrijdingsstrijd in/van Palestina samen te brengen en dit te vertalen in een spandoek dat zowel geschiedenissen van solidariteit met Palestina, zijn volk en land bevat als vertegenwoordigt.

CONTEXT
Taring Padi werd in 1998 opgericht in Yogyakarta, Indonesië door een groep progressieve kunststudenten en activisten als reactie op de Indonesische sociaal-politieke omwentelingen tijdens het hervormingstijdperk en de val van Suharto. Taring Padi’s artistieke praktijk is dan ook altijd onderdeel van en contextualiseert binnen sociaal-politieke en culturele actie en solidariteit met een breed scala aan gemeenschappen en sociale groepen. Taring Padi’s werk en solidariteitsacties komen tot uiting in collectief werk in de vorm van houtsnijposters, grote spandoeken, rontek, kartonnen poppen, muziek, carnaval en andere kunstacties. Taring Padi geeft vaak workshops in hun studio en ondernemen samenwerkingsprojecten met gemeenschappen en nationale en internationale kunst- en politieke groepen.

https://www.instagram.com/taring_padi/

Samenwerking tussen The Kitchen, Taring Padi en Globe Aroma
Met de vriendelijke steun van Passa Porta