fran (1)

NL

Fran Kourouma schrijft. In zijn eerste boek “Notre soleil par les côtes du Maghreb”, vertaalt hij over zijn reis van Guinea Conakry naar België.

Ik ben een jongeman van slechts 25 jaar, ik vertel over wat ik overleefd heb in een duistere wereld. En zoals mijn moeder zegt: “Alleen de twee mensen die laat van hun akkers kwamen, kennen de schuilplaats van hun Daba”.

Video: Lezing van een uittreksel uit het boek “Notre soleil par les côtes du Maghreb” door de auteur, Fran Kourouma (Summer of Globe 2021).

EN

Fran Kourouma is an author. In his first book “Notre Soleil – par les côtes du Maghreb”, he retraces his journey from Guinea Conakry to Belgium.

I am just a 25 year old man, telling what I have survived in a dark world. And as my mother says: “Only the two people who left their fields late know the hiding place of their Daba”. I left Conakry for Guinea Forestière in May…

Video: Reading of an excerpt from the book “Notre Soleil – par les côtes du Maghreb” by its author, Fran Kourouma (Summer of Globe 2021)