PROFIL

Baminla Timothy Lambony (afkomstig uit Lomé, Togo) is een multidisciplinair kunstenaar met interesse in onder andere schilderkunst, vrije grafiek, muziek, theater en dans. In het atelier van Globe Aroma focust hij momenteel voornamelijk op schilderkunst.

Het oeuvre van Baminla richt zich op een persoonlijk materiaal- en vormonderzoek. Hij doet gerichte studies naar bepaalde thematieken en materialen. Pas wanneer hij het gevoel krijgt het onderwerp van zijn studie te beheersen, verschuift zijn focus naar een nieuw onderzoek. Dit is een proces dat voor hem organisch verloopt. Wat echter steeds terugkomt in zijn werk zijn natuurlijke vormen en uniforme kleuren.

Baminla’s manier van werken ontstond wanneer hij zijn atelier langs de kant van de weg plaatste om zijn werk publiek te maken. Dit zorgde er voor dat hij als kunstenaar meer kon reflecteren en groeien in zijn werk. Hij kreeg bijvoorbeeld input vanuit de gesprekken die hij kon meevolgen op straat. De stijl die hij toen hanteerde is echter niet de stijl die hij zelf verder wil onderzoeken. Hij merkte namelijk op dat hij werk maakte in teken van zijn toeschouwer, en dat zijn onderzoek niet meer in functie van zijn eigen interesses lag. Het stimuleerde hem echter wel  om steeds opnieuw van start te gaan en een nieuwe bevragingen in zijn werk te ontginnen.

De manier waarop Baminla onderzoekend te werk gaat uit zich ook in de verschillende stijlen die hij in zijn werk hanteert. Naast schilderijen op doek, gebruikt hij kledij als drager. De oorspronkelijke functie gaat hierbij verloren, het kledingstuk wordt geabstraheerd tot schilderij.

Het oeuvre van Baminla bevindt zich tussen speelsheid en engagement. Zijn werken wisselen zich af van een luchtige vormstudie naar een maatschappijkritische blik. Hij uit onder andere kritiek op mannelijke gewelddadigheid en sexueel misbruik. Hierbij gebruikt hij bijvoorbeeld stropdassen die mannen voorstellen die een vrouw belagen.

In zijn werk is voelbaar dat hij zich de vraag stelt of hij een geëngageerd kunstenaar is of niet. Of eerder, als je geëngageerd bent, of je ook noodzakelijk énkel nog geëngageerde kunst mag maken. Hij wil namelijk plezier blijven vinden in het schilderen. Als je dan enkel zware maatschappelijke thema’s in je werk schildert, dreigt een demotivatie zich op te dringen. Zijn conclusie is dat hij ook nog alledaagse schoonheid in zijn werk wil incorporeren en dat dit geen afbreuk doet aan zijn geëngageerde interesses.

Naast het zelf maken van kunst  organiseert Baminla tevens workshops in Globe Aroma om mensen met minder ervaring te introduceren in tekenen en schilderen.

Deze tekst kwam tot stand tijdens een gesprek tussen Baminla Timothy Lambony en Elias Cafmeyer, 2022.