brief

Vrijdagavond 09 februari 2018 rond 16u is de Federale Politie en de FOD Financiën binnengevallen in de werkruimtes van kunstenwerkplaats Globe Aroma in Brussel. Wat aangekondigd werd als een bijzondere inspectie van de vzw-wetgeving, mondde uit in de gewelddadige arrestatie van zeven personen, bijna allemaal kunstenaars-nieuwkomers werkzaam bij Globe Aroma.

Wij werken als kunstenaars samen met Globe Aroma, we hebben voor en met Globe Aroma gewerkt of zullen met Globe Aroma samenwerken in de nabije toekomst.

Globe Aroma is een unieke organisatie in onze hoofdstad waar nieuwkomers, vaak vluchtelingen, de warmte, geborgenheid en veiligheid vinden om hun artistieke activiteiten weer op te pikken of de eerste stappen te zetten in de Belgische kunstwereld. Deze actie vond plaats op een druk moment, net voor de opening van een tentoonstelling, waarop een groot deel van het netwerk aanwezig was. Wat een hoogtepunt had moeten zijn in de werking van een succesvolle kunstenorganisatie, werd brutaal afgebroken. De inval was bovendien volgens heel wat getuigen bij momenten erg brutaal en agressief. Deze ‘creative safe haven’ werd plotsklaps een valstrik.

Wij zijn woedend dat deze razzia heeft kunnen gebeuren. Globe Aroma werkt als gesubsidieerde vzw onder een mandaat van de overheid, en heeft als doel om via kunst mensen van verschillende generaties, culturen en sociale klassen bij elkaar te brengen. Al meer dan 10 jaar groeit Globe Aroma stap voor stap, project per project, uit tot een sociaal verbindende en werkzame plaats waar nieuwkomers en Brusselaars samen een verhaal kunnen schrijven dat onze stad, en verder en elders, ten goede komt. De grote diverse groep die Globe Aroma elke dag een plaats geeft maakt Globe Aroma uniek als kunstinstelling in Brussel, en België. Bovendien faciliteert de micropolitiek van dit huis vormen van creatieve en sociale participatie waar vele andere kunstinstellingen alleen van kunnen dromen. Globe Aroma kan dan ook wat ons betreft gezien worden als een achilleshiel van een Brussel, Vlaanderen en België waarin een sociale verbeelding werkt.

In het geval van Globe Aroma is dat succes fataal gebleken. Globe Aroma is in het vizier van het niets ontziende en mensonterende Kanaalplan terecht gekomen. In de superdiverse grootstad van vandaag is het noodzakelijk dat culturele en socio-culturele organisaties de deuren openzetten voor nieuwkomers en vluchtelingen. Een aantal beleidsmakers in dit land onderkent het belang hiervan en steunt de organisaties daarbij. We zijn geschokt dat dezelfde overheid die Globe Aroma een opdracht geeft nu toestaat om die te vernielen. Het is erg verontrustend dat wat aan de ene kant zorgvuldig opgebouwd wordt, op hetzelfde moment door anderen doelbewust afgebroken kan worden. In deze omstandigheden, waarin sociale grondrechten worden aangevallen, worden de samenwerkingsverbanden die cultuurwerkers aangaan met onze meest onzichtbare medeburgers zo goed als onmogelijk.

Bij Globe Aroma maakt kunst in zeer tastbare zin deel uit van maatschappelijke processen. Deze processen zijn erg kwetsbaar alsook levensnoodzakelijk. Als culturele sector zullen we daarom ons sociaal en symbolisch kapitaal blijven inzetten om onze zachte macht breed te verspreiden in Brussel en elders. In het kille klimaat van een steeds verdergaande verrechtsing van Europa en van deze stad, is het uitermate belangrijk om deze wonden in solidariteit te verzorgen en om structuren op te zetten die bescherming kunnen bieden tegen zulke intimidaties in de toekomst, in het bijzonder in wat een brutaal verkiezingsjaar blijkt te worden. Globe Aroma is een plek die bijdraagt aan de leefbaarheid van diezelfde Kanaalzone, en bij uitbreiding van Brussel. Als dit soort door de staat geleide gewelddadige acties de manier is waarop men de leefbaarheid van de Kanaalzone wil verbeteren, vrezen wij voor de toekomst van Brussel.

Als we willen dat integratie en culturele uitwisselingen in België met meer succes verlopen dan tot nu toe – wat ons hoogst noodzakelijk en urgent lijkt – moeten we, vanaf het moment dat iemand in dit land aankomt, veilige en verbeeldingsrijke plekken kunnen bieden waar nieuwkomers een plaats kunnen vinden in de diversiteit van de stad. Waar ze zien en gezien worden, en waar hun talenten kunnen bloeien. Een plek als Globe Aroma onteren maakt ontzettend veel stuk omdat het de duurzaamheid van de diversiteit in onze stad in gevaar brengt.

We zijn ervan overtuigd dat dit soort acties geen enkel gunstig effect hebben op de migratieproblematiek. Deze acties maken op geen enkele manier deel uit van een oplossing, laat staan dat ze bijdragen aan de verbetering van de situatie van de bevolking van de Kanaalzone, hetzij autochtoon of met een recente migratieachtergrond. Een plek als Globe Aroma werkt wel al jaren aan een oplossing, en investeert op een concrete manier in de leefbaarheid van Brussel.

Simon Allemeersch, Jan Geers, Niko Hafkenscheid, Frank Kerkhofs, Roel Kerkhofs, Hana Miletić, Sara Sampelayo, Michiel Soete, Anne Thuot, Robin Vanbesien, Ann Van de Vyvere, Kristof Van Gestel, Nele Vereecken en Jozef Wouters