The Creative Memory of the Syrian Revolution

Vernissage + Lecture & Talk with Sana Yazigi (in English)

De Syrische revolutie maakte ruimte voor vindingrijkheid, voor opmerkelijke spontane en georganiseerde energieën, voor allerlei vormen van intellectuele en artistieke expressie. Dit project heeft tot doel alle vormen van expressie ten tijde van van de revolutie en de oorlog te verzamelen, te documenteren en toegankelijk te maken middels de website creativememory.org, maar ook via publicaties en expo’s. Het is een werk van hedendaagse geschiedschrijving dat de realiteiten en waarden van de revolutie wil delen met de komende generaties en met de wereld. In deze context is de kunstenaar in de eerste plaats een burger die zich via zijn werk verzet en strijdt voor vrijheid. Deze expo toont een ruime selectie uit het steeds groeiende archief van dit belangwekkende project.