IMG_20200714_155038

NL

Deze zine workshop zal zich richten op het analyseren van poëzie rond het begrip staycation, waarbij individuele of collectieve voordracht en discussies zullen plaatsvinden. Dit resulteert in inspiratie voor collages / tekeningen en woordspelingen voor de zine making sessie die zal volgen. Een zine (afkorting van magazine) is een publicatie van gefotokopieerde tijdschriften op kleine schaal. Deze workshop wordt gefaciliteerd door Aru Lee en xiri tara noir met een lijst van voorgeselecteerde poëzie voor de sessie. Neem al uw geweldige knutselmaterialen mee: schaar, lijm, pennen, postzegels, glitter, tijdschriften, boeken. De workshop zal doorgaan in het Engels maar vertaling ter plekke is mogelijk.

⧆ De vrijdagen zijn enkel voor (zij die zich identificeren als) vrouwen en gender non-binaire personen.Maximaal 10 deelnemers, voorrang gaat naar mensen van Globe Aroma. Schrijf je in door een mail te sturen naar Heleen.Debeuckelaere@globearoma.be.

Xiri Tara Noir is een community activist, organisator, performancekunstenaar en choreograaf. In hun choreografische praktijk onderzoekt hen de randen die academisch onderzoek scheiden van onze alledaagse gebaren en praktijken en deze met elkaar verbinden.
Aru Lee is een dichter en workshop coördinator met een achtergrond in Interieurarchitectuur, die met behulp van poëzie het bewustzijn over culturele verschillen vergroot. Hen drukt hun emoties en ervaringen uit als een zwarte, queer persoon uit de Afrikaanse diaspora door middel van persoonlijke observatie, ervaringen en feiten.

ENG

This zine workshop will focus on analysing poetry around the concept of staycation, where individual and collective reading, discussions will take place. Resulting in inspiration through collages / drawing and wordplay for the zine making session that will follow. A zine (short for magazine) is a small-circulation self-published work of original or appropriated texts and images, usually reproduced via photocopier. This workshop will be facilitated by Aru Lee and xiri tara noir with a list of pre-selected poetry for the session. Bring all your amazing crafting materials: scissors, glues, pens, stamps, glitter, magazines, books. The workshop will be held in English but translations on the spot are possible.

⧆ Fridays are only for (those who identify themselves as) women and gender non-binary persons.

Maximum 10 participants, priority will be given to people from Globe Aroma. Subscribe by sending an email to Heleen.Debeuckelaere@globearoma.be.

Xiri Tara Noir is a community activist, organiser, performance artist and choreographer. In their choreographic practice s.he examines the edges that separates and connect academic research from our everyday gestures and practices.
Aru Lee is a poet and workshop coordinator with a background in Interior architecture, who uses poetry to raise awareness about cultural differences. They express their emotions and journey as a black, queer african diasporic person through personal observation, experiences and facts.