Tierema#06

Dans workshops voor amateurs bij Globe Aroma

De workshops worden gegeven aan iedereen die op zoek is naar een interessante en unieke danservaring.

De workshops vinden elke vrijdag plaats van 18u tot 21u tussen 1 april en midden juni 2022 onder leiding van choreograaf Koama Tierema bij Globe Aroma.

Koama Tierema zal meer dan 12 jaar ervaring in Europa en Afrika meebrengen naar de workshop.

Het doel is de deelnemers in staat te stellen getuige te zijn van een proces van begrip van danstechnieken, ritmes, gewichtsplaatsing en het lichaam in zijn geheel tot en met de presentatie ervan op het toneel.

Het doel is niet alleen om lenigheid en toon te ontwikkelen, maar ook om een vorm van collectieve eenheid in een groep te vinden en ook een innerlijk luisteren.

Deze prachtige reis rond dans wordt afgesloten met een dansvoorstelling dat de deelnemers zullen presenteren op het Summer of Globe Festival (begin juni).

EN

Dance workshops for amateurs at Globe Aroma.

The workshops will be conducted with anyone looking for an interesting and unique dance experience.

The workshops will take place every Friday from 6:00 pm to 9:00 pm between April 1 and mid-June 2022 under the guidance of choreographer Koama Tierema at Globe Aroma.

Koama Tierema will bring to the workshop over 12 years of experience in Europe and Africa.

The objective is to allow participants to attend a process of understanding the techniques of dance techniques, rhythms, weight placement and the body as a whole until its presentation on stage.

It is not only about developing flexibility and tone, but also about finding a form of collective unity in a group and also an inner listening.

This beautiful journey will end with a performance that will be presented by the participants during the Summer of Globe Festival in early June.