AFA december Pictures website6
AFA december Pictures website7

NL

Op 7 december gaat Art For All naar Sirens سايرنز.

#women #identity #youth #LGBTQIA+ #music

In een voorstad van Beiroet worstelen Lilas en Shery, gitaristen in de eerste volledig vrouwelijke metalband “Slave to Sirens”, met hun tumultueuze vriendschap, hun beginnende seksualiteit en hun grenzeloze ambitie om de grootste metalsterren van het land te worden.

“In metal draait het volledig om opoffering.” Daarover zijn de vijf muzikanten van Slave To Sirens, die nochtans vaak in de contramine zijn, het roerend eens. Libanon staat te boek als het meest progressieve land uit het Midden-Oosten, maar zelfs daar is het niet evident voor vijf vrouwen om in een metalband te spelen. Zeker niet als je tot de lgbtq+-gemeenschap behoort, zoals Lilas Mayassi en Shery Bechara. Die twee gitaristen van de band hadden ooit een relatie en de breuk zindert nog altijd na. Maar in Sirens concentreert regisseur Rita Baghdadi op de strijd die de band moet leveren tegen vooroordelen en vooral op de hartstocht die het vuur in het kwintet brandend houdt. Baghdadi heeft tevens een fijn oog voor de bruisende, lawaaierige en veeleisende stad die Beiroet is. Sirens, deels gefilmd na de gruwelijke havenramp van 2020 in de stad, is een ode aan onvervaarde volharding. 

Bekroond op talrijke internationale festivals en gepresenteerd in competitie op Sundance en Ad Hoc Docs.

We spreken met de groep af aan Globe Aroma om 18u.

Interesse? Neem contact met Amina: 0496 10 86 57 / artforall@globearoma.be

Meer info over vind je hier.

EN

On December 7, Art For All goes to Sirens سايرنز.

In a Beirut suburb, Lilas and Shery, guitarists in the first all-female metal band “Slave to Sirens”, struggle with their tumultuous friendship, their budding sexuality and their boundless ambition to become the country’s biggest metal stars.

“In metal, it’s all about sacrifice.” On that, the five musicians of Slave To Sirens, who are nevertheless often in the contramine, agree wholeheartedly. Lebanon is reputed to be the most progressive country in the Middle East, but even there it is not easy for five women to play in a metal band. Especially not if you belong to the lgbtq+ community, like Lilas Mayassi and Shery Bechara. Those two guitarists in the band were once in a relationship and the break-up still reverberates. But in Sirens, director Rita Baghdadi concentrates on the band’s struggle against prejudice and especially on the passion that keeps the fire burning in the quintet. Baghdadi also has a fine eye for the bustling, noisy and demanding city that is Beirut. Partly filmed after the city’s horrific 2020 port disaster, Sirens is an ode to undaunted perseverance. 

Awarded at numerous international festivals and presented in competition at Sundance and Ad Hoc Docs.

We meet up with the group at Globe Aroma at 6pm.

Interested? Contact Amina: 0496 10 86 57 / artforall@globearoma.be

You can find more info here.