Deze activiteit is voorbehouden aan de programmatiegroep.

In september zijn er geen klassieke ART FOR ALL activiteiten en geen ART FOR ALL Salon.

Samen zien we elkaar in Globe Aroma om de gekozen activiteiten voor oktober te bespreken en onze volgende AFA Salon (2 okt. 20023) voor te bereiden.