AFA OCTOBER Pictures website9

NL

Op 28 oktober gaat Art For All naar LA VESTE DU PRÉSIDENT
 (LUCAS KATANGILA).

Het presidentenjasje wordt van president op president doorgegeven, als instrument van machtsvertoon. Het geeft de machthebber een vrijgeleide om zich onrechtmatig te verrijken, om de bevolking uit te buiten, om dagelijks geweld toe te laten.

Met zijn politieke solo The president’s Jacket kaart de Congolese danser, choreograaf en activist Lucas Katangila de wantoestanden in Oost-Congo aan: bovenop het interne dagelijkse geweld, veroordeelt hij ook de rol van het Westen in de uitbuiting van Congolese rijkdom en haar bevolking. Gehuld in witte kledij, doopt hij zijn armen in een bad vol bloed – bloed dat er dagelijks vergoten wordt. Zijn choreografie balanceert tussen soepele, vloeiende bewegingen en een zeer berekende, soms zelfs ingehouden dans. Tot de spanning niet meer te houden is, het stuk losbarst en al het geweld uitspuwt dat deze gekwetste regio te verduren heeft.

• Lucas Katangila gebruikt zijn werk expliciet als wapen om het geweld in Congo tegen te gaan en er aandacht rond te creëren in Europa. Met invloeden uit hiphop, hedendaagse dans en traditionele Afrikaanse dans slaat hij met zijn choreografieën een brug tussen Europa en Afrika. In 2020 won hij de Roel Verniersprijs op Het Theaterfestival.

We spreken met de groep af aan Globe Aroma om 19u30.

Interesse? Neem contact met Amina: 0496 10 86 57 / artforall@globearoma.be

Meer info over vind je hier.

EN

On October 28, Art For All goes to LA VESTE DU PRÉSIDENT
 (LUCAS KATANGILA).

The president’s jacket is passed on from president to president as an instrument of power. It gives rulers a free pass to enrich themselves unlawfully, to exploit the population, to permit daily violence.

With his political solo The President’s Jacket, Congolese dancer, choreographer and activist Lucas Katangila addresses the abuses in eastern Congo: in addition to the internal daily violence, he also condemns the role of the West in the exploitation of Congolese wealth and its people. Dressed in white, he dips his arms in a bath full of blood – blood being shed there every day.
His choreography balances between smooth, flowing movements and a very calculated, even sometimes restrained dance. Until the tension can no longer be held, the piece erupts and spits out all the violence that this wounded region has to endure.

• Lucas Katangila explicitly uses his work as a weapon to combat violence in Congo and to create attention for it in Europe. With influences from hip-hop, contemporary dance and traditional African dance, his choreographies build a bridge between Europe and Africa. In 2020, he won the Roel Verniers Prize at Theaterfestival.

We meet up with the group at Globe Aroma at 7:30pm.

Interested? Contact Amina: 0496 10 86 57 / artforall@globearoma.be

You can find more info here.