BF1A9850

ART 4 YOU(TH) viert een eerste verjaardag!

Met ART 4 YOU(TH) werken we met jongeren tussen de 14 en 18 jaar die als alleenstaande minderjarige asielzoekers in de opvangcentra verblijven. ART 4 YOU(TH) pakt het sociale isolement aan dat deze jongeren ervaren. Samen met onze partners Fedasil Bordet & Schaarbeek werken we aan een duurzame band met culturele actoren.

In 2023 nodigden we de jongeren elke woensdagnamiddag uit voor workshops rond storytelling met video (o.l.v. Boly Mpany Mpongo), Urban Dance (Isra Ngashi), tekenen (Roel Vandermeeren & Vroom), Dabke Dance (Ahmad van Watan Dabke), DJ workshop (Henry & Ami van Liaison collective) & kookworkshop (Hafiza Azimi).

Onze Youth Octopus (collega Fadia) zoekt de jongeren wekelijks in de opvangcentra op om hen uit te nodigen naar allerlei activiteiten in Globe Aroma of bij partners (AB, Mona – Toestand, Beursschouwburg, Muziekinstrumentenmuseum,…). Fadia fungeert als brugfiguur en vertrouwenspersoon en creëert een comfortabele omgeving waarin de jongeren zichzelf kunnen zijn, ideeën kunnen delen en actief kunnen ontdekken.

GEZOCHT! Heb je zin om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Wij zoeken elke woensdagnamiddag mensen die de jongeren mee oppikken in de opvangcentra en hen begeleidt naar de activiteiten in of buiten Globe Aroma.