salut a toi

Een mars van solidaire burgers voor een echt opvangbeleid!

  • Samenkomst om 14u voor het Opvangcentrum Klein Kasteeltje aan de Diksmuidelaan (in de voetgangerszone).
  • Speechen, concert, voorstelling
  • Einde van het evenement om 18u30

In 1977 slaagde de mensheid er voor het eerst in twee sondes de ruimte in te sturen, als flessen die in de interstellaire zee werden geworpen. In elk van deze sondes bevond zich een grammofoonplaat die de naam ‘Voyager Golden Record’ kreeg. Op de platen staan beelden en klanken uit verschillende menselijke culturen. Er staat ook een begroeting op die in heel wat talen is uitgesproken.

Deze uitgestoken hand naar nieuwe beschavingen getuigde van onze openheid ten aanzien van het anders-zijn.

Vandaag, veertig jaar later, hebben we nog altijd geen antwoord gekregen. Wij zijn hier nog steeds alleen in het midden van het universum, opgesloten in ons protectionisme.

Toen was er zowel de wil als de kennis om onze groet naar de uiterste grenzen van het universum te sturen. Hebben we dan ook niet genoeg openheid en talent om wie bij ons aanklopt, te verwelkomen? Kunnen we dan niet samenwerken aan een progressieve samenleving die de mensenrechten respecteert?

Laten we toch een natie van mannen en vrouwen zijn die met één stem, met één hart spreekt. Laten we ons niet vertegenwoordigen door een dwaze, afwijkende mening die aanzet tot afkeer van de ander omwille van zijn anders-zijn en zijn motieven om naar ons te komen. Laten we weigeren om het menselijke te herleiden tot een cijfer, een administratief document of een symptoom. Laten we weigeren dat er muren worden gebouwd die Europa veranderen in een versterkte burcht.

Waarom kijken we niet in de eerste plaats naar de kansen die we krijgen wanneer we kennismaken met mensen die een ongelofelijk zware reis doorstaan hebben, enkel en alleen om verder te kunnen gaan met hun leven?

“Eenieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging. » Artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

“In Syrië heeft de oorlog alle kleuren gewist en kwam er duisternis in de plaats.”* Daarom wandelen we op zondag 18 juni 2017 samen, in alle kleuren, door Brussel.