R55A4740

Globe Aroma ontwikkelt momenteel een nieuw muziekprogramma voor Musicians in Residence!
Het programma heeft als doel muzikanten met een nieuwkomersachtergrond die in België wonen te verbinden, samen te brengen en kansen te bieden.

WIE?
Professionele muzikanten die actief waren in hun thuisland en die hun praktijk en/of carrière wensen verder te zetten in België.

Kandidaten komen in aanmerking voor de residentie als:
– Ze ouder zijn dan 18 jaar
– Ze in België wonen
– Ze een nieuwkomersachtergrond hebben
– Ze een carrière in de muziek nastreven (hoofd- of bijberoep)

WAT?
Het project focust op individuele trajecten door talent aan te moedigen, middelen aan te bieden en een ondersteunende omgeving te creëren waarin de deelnemende artiesten kunnen groeien en bloeien.
Musici in residence krijgen middelen aangeboden zoals infrastructuur, instrumenten, toegang tot techniekontwikkeling en toegang tot een nieuwer en breder netwerk.

Infrastructuur wordt aangeboden door middel van toegang tot de Music Room bij Globe Aroma: deze ruimte zal voornamelijk gebruikt worden voor repetities en bijeenkomsten van muziekgroepen, één-op-één ontmoetingen tussen muzikanten en mentoren, workshops en infosessies…
De co-working ruimte in Globe Aroma wordt gebruikt om te netwerken en contacten te leggen met andere artiesten en professionals.
Het gereedschap en materiaal dat ter beschikking wordt gesteld varieert van eenvoudige Jack-kabels en converters tot kleine instrumenten en muziekapparatuur: Alles draagt bij aan de ondersteuning van het creatieve proces en de creatie van het best mogelijke muzikale resultaat.
Technologische ontwikkeling is een essentieel onderdeel van het project en wordt geboden door middel van voortdurende workshops en mentorschap. De workshops worden gepland afhankelijk van de behoeften van de deelnemende muzikanten, zoals schrijven, opnemen, mixen, masteren, album art, label outreach, social media marketing, PR-planning… Mentoren met verschillende specialiteiten leiden de workshops en begeleiden de deelnemers waar nodig.

HOE?
Kandidaten wordt aangeraden een tekst (1 pagina of minder) te sturen waarin ze uitleggen waarom ze aan het programma willen deelnemen, wat hun aspiraties zijn op het gebied van muziek en een voorlopig tijdschema voor hun muzikale project. Naast de tekst worden kandidaten aangemoedigd om een video- of geluidsopname van hun muzikale project (minimaal 2 tracks) op te sturen. Het is ook aan te raden om zoveel mogelijk ondersteunend materiaal mee te sturen (demo’s, video’s, foto’s, links, samenwerkingen…).
Geselecteerde kandidaten (individuele muzikanten en/of groepen) zullen de muzikanten in residentie zijn bij Globe Aroma voor een periode van minimum 6 maanden.

WANNEER?
Globe Aroma is elke dag van de week open. Artiesten zijn dagelijks welkom in onze coworking space. Muzikanten die een traject volgen bij Globe Aroma hebben toegang tot de repetitieruimte volgens het Globe Aroma reserveringssysteem.

Ben jij, of is iemand die je kent, een muzikant die geïnteresseerd is in ons project? Het enige wat je hoeft te doen is een e-mail sturen naar gaelle@globearoma.be, ons bellen op Globe Aroma of gewoon een dag van de week langskomen. We willen graag weten waar je als muzikant mee bezig bent en wat je toekomstplannen zijn!

Alle activiteiten zijn gratis bij Globe Aroma.