unnamed (1)
DSC_9921-1
unnamed

KING/QUEEN/QUEER OF THE ARTS, join us!

Globe Aroma is een Open Kunstenhuis waar we ruimte, tijd en creatieve ondersteuning bieden aan kunstenaars, creatievelingen en cultuurliefhebbers, allen met een achtergrond als nieuwkomer, vluchteling, asielzoeker. Onze werking bestaat uit drie pijlers: 

  1. een creatieve werk- en ontmoetingsplek waar mensen hun artistiek werk ontwikkelen
  2. participatieve projecten 
  3. culturele uitstappen in Brussel en Vlaanderen

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je maakt deel uit van het driekoppige team van Globe Aroma. Je legt relevante verbindingen tussen enerzijds de kunstenaars, creatievelingen en cultuurliefhebbers die Globe Aroma bezoeken én anderzijds de brede (Brusselse, Vlaamse) culturele sector. Je hebt bijzondere aandacht voor intersectionaliteit, inclusiviteit, bottom-up werken, co-creatief denken, publieksbemiddeling, informele netwerken en een veelheid aan artistieke talen.

WIE ZOEKEN WE?
– Je kan (min. 5 jaar) ervaring voorleggen rond artistieke en publiekswerkende activiteiten.
– Je hebt (kritisch) inzicht in participatie, bemiddeling en sociaal-artistieke projecten.
– Je leeft in Brussel. Je hebt kennis van de (socio-)culturele en sociale kaart.
– Je kent de artistieke sector en brengt een informeel en nieuwstedelijk netwerk met je mee.
– Je hebt oog/oor voor de precaire situaties waarin mensen zich soms bevinden.
– Je kijkt vanuit een kritische helikopterview naar onze werking.
– Je vindt het uitdagend om een project van A tot Z uit te werken (budgetplanning, communicatie, productie) en je collega’s hierin te betrekken.
– Je hebt praktische kennis van NL, FR en EN. Kennis van (klassiek) Arabisch, Farsi, Lingala,… is een troef.
– Je neemt graag verantwoordelijkheid en bent een geboren organisator.
– Je bent flexibel, stressbestendig en een teamspeler.
– Je bent bereid om ‘s avonds en tijdens het weekend te werken.
– Je werkt sectoroverschrijdend (asielcentra, integratie-instanties, kunstorganisaties, queer collectieven, vrouwenverenigingen,…).
– Je denkt mee na over de strategische plannen van de organisatie.

WAT HOUDT DE JOB IN?
HOSPITALITY
– Je ontwikkelt een drempelverlagend onthaalbeleid, je bent een verwelkomend aanspreekpunt voor iedereen die ons gebouw binnenstapt.
– Je nodigt nieuwe mensen uit (o.a. via bezoeken aan asielcentra) en ontwikkelt met hen een duurzaam contact.
– Je zoekt samen met de bezoekers wat Globe Aroma voor hen kan betekenen, je maakt mensen op verstaanbare manier (in NL, FR, EN of via een andere contacttaal) wegwijs.
– Je houdt samen met je collega’s een database up-to-date.
Je communiceert online/offline over onze activiteiten (flyers, nieuwsbrief, facebook, web).
– Je begeleidt stagiairs en vrijwilligers bij het onthaal.

ART FOR ALL
– Je staat in voor de coördinatie en opvolging van het project Art For All waarin Globe Aroma met nieuwkomers elke maand een reeks culturele evenementen bezoekt in Brussel.
– Je ontwikkelt de volgende, innovatieve fase van dit project rond cultuurbemiddeling en toeleiding.
– Je zorgt voor de communicatie (FB, instagram, website, artikels en foto’s voor nieuwsbrief).
– Je coördineert en omkadert het vrijwilligersteam, de programmatiegroep en ambassadeurs.
– Je staat in voor het zoeken naar projectmiddelen, het uitwerken van het jaarlijkse actieplan en de evaluatie van het project.

ARTISTIEKE WERKING
– Je begeleidt individuele kunstenaars en creatievelingen bij de ontwikkeling van hun werk.
– Je organiseert de werkplek, zodat iedereen ‘zijn/haar/hun ding kan doen’.
– Je organiseert multidisciplinaire projecten waar kunstenaars aan kunnen meedoen.
– Je verbindt de kunstenaars in Globe Aroma met het brede artistieke netwerk dat jij met je meebrengt.
– Je organiseert exposities, toonmomenten (performance, muziek, dans), try-outs.
– Je ontwikkelt artistieke concepten die voor een nieuwe dynamiek zorgen in het atelier.

WAT BIEDEN WE AAN?
– Een voltijds contract van onbepaalde duur. (4/5 is bespreekbaar.)
– Een loon volgens barema’s in PC 329.01, aangepast aan je kennis en ervaring.

INTERESSE?
Stuur je gemotiveerde kandidatuur (brief met gedetailleerd CV) uiterlijk op 12 januari 2020 naar Globe Aroma, t.a.v. An Vandermeulen an@globearoma.be. De selectiegesprekken vinden plaats midden januari. 

Deze functie staat open voor iedereen. Globe Aroma werft aan op basis van visie & aanpak, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische, religieuze, culturele achtergrond, handicap of diploma. We moedigen mensen uit kwetsbare contexten aan om te solliciteren.