LE-MAILLOT-OPROEP-TEST-2

GLOBE AROMA ZOEKT vrouwelijke en non-binaire voetballers en atleten met een liefde voor voetbal of atletiek, die zin hebben om aan een intens fysieke performance mee te werken.

Sinds 2020 werkt Globe Aroma samen met theatermaker/performer/choreograaf Ahilan Ratnamohan aan een performance-project dat voetbal als bron voor choreografie, dans en beweging beschouwt.

We waren in september 2020 met een kleine groep performers aan het repetitieproces begonnen, maar zijn daar snel mee moeten ophouden vanwege de welbekende wereldwijde covid-situatie. Dit najaar hernemen we de repetities, werken toe naar een première in het Kaaitheater en doen een oproep naar extra performers!

CONCREET zijn we op zoek naar:

 • vrouwelijke en non-binaire atleten/sporters/bewegers/performers (zowel mensen met een professionele praktijk als mensen met een interesse in zo’n praktijk zijn welkom)
 • mensen met een liefde voor voetbal of atletiek
 • atletische vaardigheden, conditie, fysieke behendigheid
 • gevoel voor ruimte en ritme
 • voelen zich comfortabel bij intens fysiek, dansant werken 

Het choreografisch materiaal waarmee we tot nu toe hebben gewerkt, is fysiek redelijk veeleisend.

Wat engagement betreft is de verwachting dat mensen zich vrij kunnen maken voor een workshop op 17 (18:00-20:00) en 18 september (10:00-12:00), op repetitiemomenten in september, oktober en november (de exacte data kan je opvragen via info@globearoma.be) en dan performances op 26, 27 en 28 november in de Kaaistudio’s. Nadien reist dit stuk ook nog naar andere plekken in Vlaanderen. 

WAT VOORZIEN WIJ?

 • Vergoeding voor repetitie- en speeldagen
 • Catering tijdens repetitie- en speeldagen
 • Een kennismaking met nieuwe vormen en manieren van werken, de kans om te spelen in verschillende theaters en steden.

Neem contact met ons op via info@globearoma.be om deel te nemen.

GLOBE AROMA IS LOOKING FOR female and non-binary soccer players and athletes with a love for soccer or athletics, who feel like participating in an intense physical performance.

Since 2020, Globe Aroma has been collaborating with theater maker/performer/choreographer Ahilan Ratnamohan on a performance project that takes soccer as a source for choreography, dance and movement.

We had begun the rehearsal process in September 2020 with a small group of performers, but had to stop quickly due to the well-known global covid situation. This fall we are resuming rehearsals, working towards a premiere at the Kaaitheater, and putting out a call for additional performers!

We are looking for:

 • female and non-binary athletes/ sportspersons/ movements/performers (both those with a professional practice and those with an interest in such a practice are welcome)
 • people with a love of soccer or athletics
 • athletic skills, fitness, physical agility
 • sense of space and rhythm
 • feel comfortable with intense physical, dance-like work

The choreographic material we have worked with so far is fairly demanding physically.

In terms of commitment, the expectation is that people will be able to make themselves free for a workshop on September 17 (18:00-20:00) and 18 (10:00-12:00), at rehearsal times in September, October and November (the exact dates can be obtained via info@globearoma.be) and then performances on November 26, 27 and 28 in the Kaaistudio’s. Afterwards this piece will also travel to other places in Flanders.

WHAT DO WE PROVIDE?

 • Compensation for rehearsal and performance days
 • Catering during rehearsal and performance days
 • An introduction to new forms and ways of working, the chance to play in different theaters and cities.

Contact us at info@globearoma.be to participate.