IMG_7059
IMG_0109

Cultuurlijn heeft als doel om bewoners van het Klein Kasteeltje en nieuwkomers via BON op een ontspannende manier kennis te laten maken met het artistiek aanbod in Brussel: de verschillende kunsthuizen, kunstdisciplines en festivals.

Samen met een grote groep vrijwilligers kunnen deze asielzoekers en nieuwkomers genieten van dans, beeldende kunst, muziek, film en theater.

Bovendien willen we hen ervan bewust maken dat een groot aantal activiteiten in Brussel gratis is en dat ze er dus ook zonder begeleiding van Globe Aroma naartoe kunnen.

Globe Aroma organiseert maandelijks een Cultuurlijnsalon, dat plaats vindt in de Beursschouwburg. De deelnemers komen er samen met de vrijwilligers – cultuurlijnsambassadeurs – en maken kennis met elkaar en het programma van de komende maand. Iedereen kan zich inschrijven op 2 van de 9 verschillende activiteiten.

Daarna nemen 2 of 3 vrijwilligers een groepje nieuwkomers op sleeptouw voor een inspirerende avond cultuurbeleving en ontmoeting.

De cultuurlijnambassadeurs zijn een groep geëngageerde vrijwilligers, die op regelmatige basis de deelnemers begeleiden. Bij de vrijwilligers zijn ook verschillende vluchtelingen aanwezig, mensen die het project als deelnemer hebben leren kennen en daarna zijn doorgestroomd.

3 keer per jaar worden vrijwilligers uitgenodigd op een ‘Soirée Olé’. Ze kunnen er hun ervaringen met elkaar delen en soms staat een lezing op het programma over interculturele communicatie of de asielprocedure. Bovenal is dit ook een ontspannende avond om al onze vrijwilligers te bedanken.

Cultuurlijn wordt mede gesubsidieerd door de VGC met middelen uit het Stedenfonds.

PROJECT IN BEELD