foto Liselore Vandeput

Projectverantwoordelijke Globe Aroma (v/m)

Globe Aroma vzw biedt een voltijdse betrekking aan als projectverantwoordelijke binnen de artistieke werking van ons Open Kunstenhuis.

Globe Aroma

“Het Brusselse open kunstenhuis Globe Aroma is een artistieke werk- en ontmoetingsplek waar we nieuwkomers ruimte, tijd en ondersteuning bieden om aan de hand van culturele en artistieke uitwisseling de wereld op zachte wijze te verbeteren.”

TAAKOMSCHRIJVING

De projectverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het beheren van de artistieke en socio-culturele projecten van Globe Aroma, onder de (bege)leiding en coördinatie van de directie van de organisatie en in samenwerking met de andere projectverantwoordelijke.

Missie

Zorgen voor een kwalitatieve ontwikkeling, implementatie en opvolging van de socio-culturele en artistieke projecten van Globe Aroma, met het oog op het voorzien van kwalitatieve begeleiding van de nieuwkomers/kunstenaars-en kunstliefhebbers en met het oog op een duurzame ontwikkeling van de organisatie.

Verantwoordelijkheden en taken

 • Verantwoordelijk voor de dagdagelijkse opvolging van de hem/haar toegewezen projecten:
  • Hij/zij coördineert de implementatie van de hem/haar toegewezen projecten binnen de toegewezen budgetten
  • Hij/zij organiseert de in de projecten voorziene activiteiten en waarborgt de planning en de kwaliteit van de interventies
  • Hij/zij is verantwoordelijk voor de regelmatige budgetopvolging en het goede gebruik van het budget (opvolgen, aankaarten als problemen, eventuele aanpassingen voorstellen, enz)
  • Hij/zij volgt de administratieve aspecten van zijn/haar projecten op
  • Hij/zij is verantwoordelijk voor de operationele contacten in de uitwerking van de projecten. De institutionele contacten worden gemaakt in samenspraak met de directie.
  • Hij/zij zorgt voor de externe communicatie rond de hem toegewezen projecten, naar doelpubliek, naar partners, naar groot publiek (FB, Website, artikels en foto’s voor nieuwsbrief, enz. volgens communicatiestrategie)
  • Hij/zij zorgt voor de interne communicatie en informatie over zijn/haar projecten
  • Hij/zij animeert en stuurt het vrijwilligersteam, stagiairs en personeel onder artikel 60 aan op dagelijkse basis. Evalueert op regelmatige basis die werking
  • Hij/zij volgt de uitbesteding van bepaalde taken (ex. vormgeving) op.
 • Verantwoordelijk voor de rapportering voor de hem/haar toegewezen projecten, onder begeleiding van de directie
 • Verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van de hem/haar toegewezen projecten en staat in voor voortdurende verbetering van die projecten en van de manier waarop de activiteiten worden georganiseerd
 • Verantwoordelijk voor de planning en de opmaak van de subsidiedossiers nodig voor de verlenging van zijn/haar lopende projecten, inclusief budget.

In concreto zijn de toegewezen projecten

Project Art for All

 • Hij/zij staat in voor de coördinatie en opvolging van het project waarin Globe Aroma met mensen van Het Klein Kasteeltje (opvangcentrum voor asielzoekers) en van BON (Brussels onthaalbureau voor inburgering) elke maand naar een hele rist culturele evenementen trekt, verspreid over de stad.
 • Hij/zij coördineert en omkadert hierbij het vrijwilligersteam
 • Hij/zij staat in voor de evaluatie van het project en het uitwerken van het jaarlijkse actieplan..

Onthaal en Atelierwerking

 • Hij/zij is verantwoordelijk voor het coördineren van de organisatie van het onthaal en de inschrijvingen van de kunstenaars en atelierbezoekers (uitwerken van onthaalstrategie/methode (met rollenverdeling) + begeleiden van het werk van vrijwilligers en stagiairs bij dit onthaal)
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor het project “atelier-werking” en het uitwerken van individuele en collectieve projecten met de kunstenaars die worden onthaald bij GA (workshops, atelierwerking, collectieve projecten ondersteunen, tentoonstellingen, enz.)
 • Hij/zij staat in voor het organiseren van de opvang van de bezoekers en hun toewijzing naar projecten binnen Globe Aroma of hen gericht doorverwijzen naar externe projecten en organisaties.
 • Hij/zij staat in voor het aansturen van het denkwerk over de onthaal en sociale functie van Globe Aroma (“Open Kunstenhuis”)

Taken tov de organisatie in het algemeen

 • Hij/zij denkt mee na over de ontwikkeling van Globe Aroma, en oa. het nieuwe beleidsplan voor 2022 – 2027
 • Hij/zij volgt bepaalde vergaderingen / overlegplatformen op en staat mee in voor het opvolgen van de samenwerkingen en het overleg met partners en netwerken (artistieke partners, scholen, steunpunten, overlegplekken, migratieorganisaties)
 • Hij/zij ijvert voor het garanderen van de kwaliteit van de projecten en activiteiten van GA
 • Hij/zij staat mee in voor het onthaal van groepen of scholen (op basis van gezamenlijk opgestelde strategie, criteria en planning)

Functieprofiel

(geen diplomavereisten!)

Je hebt een passie voor kunst en cultuur, je bent sociaal geëngageerd en je hebt een hart voor Brussel.

Je onderschrijft de missie van Globe Aroma.

Ervaring met participatieve kunstprojecten en voeling met het Brusselse culturele landschap zijn zeker pluspunten.

Je neemt graag verantwoordelijkheid en bent een geboren organisator.

Je kan ideeën verwoorden en zo nodig aanpassen voor specifieke en uiteenlopende doelgroepen.

Je werkt graag in teamverband maar kan niettemin zelfstandig werken.

Je bent er niet vies van om ’s avonds en in het weekend te werken (uren die je achteraf uiteraard recupereert).

Je bent leergierig, hebt lef, verantwoordelijkheidszin en een sterk inlevingsvermogen.

Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands, Frans en Engels. Kennis van het Arabisch is een pluspunt.

Je werkt vlot met de meest voorkomende computerprogramma’s, digitale toepassingen en sociale media.

Je bent resultaatgericht en volgt deadlines strikt na.

In Brussel wonen is een pluspunt.

Snel beschikbaar zijn is een must.

Aanbod

Een boeiende en afwisselende job in een open Kunstenhuis op het scherp van de maatschappelijke actualiteit.

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Verloning volgens het barema B1b van PC 329.01.

Selectieprocedure

Stuur je motivatie en CV uiterlijk op 22 maart 2019 om 17u naar els.rochette@globearoma.be.

Hou donderdag 4 en vrijdag 5 april (overdag) vrij voor een sollicitatieproef en -gesprek. De geselecteerde kandidaten worden hiervan op 2 april telefonisch op de hoogte gebracht. De kandidaten worden door Globe Aroma in alle onafhankelijkheid geselecteerd op basis van de motivatie en het profiel.

* Om het tijdstip aan te passen (bij overmacht en in de mate van het mogelijke) dan neem je hiervoor zelf telefonisch contact op met Globe Aroma: 02/511.21.10 (vragen naar Els).

Reageren voor:

22/03/2019 om 17u

Sollicitatieproef en -gesprekken:

04 en 05/04/2019 vrijhouden

Onmiddellijke indiensttreding

Contactpersoon:

Els Rochette, artistiek-zakelijk directeur

02/511.21.10

Els.rochette@globearoma.be