Globe Aroma neemt een sector-overschrijdende positie in in het kunstenveld. Doorheen het afgelopen decennium heeft Globe Aroma zich sterk verankerd in de ‘stad van aankomst’: een stad waar nieuwkomers eigen netwerken opbouwen en permanent op zoek zijn naar sociale vooruitgang en culturele ontplooiing. Als Open Kunstenhuis verbindt Globe Aroma de netwerken van vluchtelingen, nieuwkomers-kunstenaars, Brussel(aars), en actoren uit het migratie-, inburgering-, en kunstensector met elkaar.

We werken samen met het open asielcentrum Klein Kasteeltje, Bon, de lokale dienstencentra Forum (LD³) in de Paepenvestwijk, Cosmos in Kureghem en De Harmonie in de Noordwijk.

De laatste jaren groeide op een organische manier, sterke samenwerkingsverbanden met Kaaitheater, Beursschouwburg, Kunstenfestivaldesarts, Met-X en GC Ten Weyngaert.

Daarnaast is Globe Aroma lid van het Brussels Kunstenoverleg en van de stuurgroep van Lasso.

Globe Aroma is partner van het interstedelijk en internationaal project (Zomer)Karavaan van Madame Fortuna