Globe Aroma is een Open Kunstenhuis in Brussel. Een laagdrempelige artistieke vrijplaats waar vluchtelingen en asielzoekers, Brussel(aars), de wijk(bewoners), de migratiesector en het kunstenveld samenkomen. Deze niet-alledaagse ontmoeting is de katalysator van dialoog, samenwerking, netwerkvorming, creatie en beleving. Dit resulteert zowel in langlopende participatieve trajecten met professionele kunstenaars als in spontane expressie.

De sociaal geëngageerde en artistieke aantrekkingskracht van Globe Aroma ligt in de ongewone confrontatie van vreemdheid en vertrouwdheid, van afstand en nabijheid, van ontheemding en (h)erkenning, van schoonheid en troost.

Het grootstedelijke en internationale karakter van Brussel vormt de voedingsbodem voor creatieve processen die het maatschappelijk debat aanzwengelen. Het nieuwe (grotere) gebouw in het hart van de stad, vormt daarbij een unieke uitvalsbasis naar de buurt, de stad en (de rest van) Vlaanderen.