De werking van Globe Aroma bestaat uit drie onderling verbonden pijlers:

> PIJLER 1. Globe Aroma: een Open Kunstenhuis
Onthaal & ontmoeting: een permanente en levende expo
Globe Aroma wil een plek zijn waar vluchtelingen, nieuwkomers-kunstenaars, Brussel(aars), en actoren uit het migratie-, inburgering-, en kunstensector elkaar ontmoeten, inspireren en aanzetten tot artistieke creatie.

Alternatieve presentatieplek

Het nieuwe gebouw geeft Globe Aroma de kans meer in te zetten op presentatie en publiekswerking. Een werkgroep van gebruikers van Globe Aroma staat in voor de organisatie en programmatie. De ruimtes van het huis staan open voor artistieke projecten van externen (kunstinstellingen en scholen).

> PIJLER 2. Globe Aroma een participatieve en multidisciplinaire creatieplek
Langlopende participatieve kunstprojecten
Jaarlijks werkt Globe Aroma met een professioneel kunstenaar in residentie, die met een diverse groep participanten een artistiek proces aflegt. Aan deze projecten neemt het publiek uit Globe Aroma deel, samen met participanten uit de wijk en de rest van Brussel.

Globe Aroma in de wijk
De welzijnsorganisaties in de kansarme en superdiverse Paepenvestwijk geven aan dat er grote nood is aan culturele activiteiten. Globe Aroma hoopt vanaf 2016 een extra muros cultuurwerking te kunnen uitbouwen, in samenwerking met de organisaties, straathoekwerkers en bewoners van de wijk.

> PIJLER 3. Globe Aroma een knooppunt in de wereld
Nieuwkomers verbinden met het culturele aanbod in Brussel: Cultuurlijn
Jaarlijks worden 90 culturele uitstappen in Brussel georganiseerd voor de nieuwkomers in het Klein Kasteeltje en bij BON vzw.

Transnationale artistieke netwerken ontwikkelen

Globe Aroma is een spil in een netwerk van transmigratie. Een deel van de nieuwkomers-kunstenaars verblijven slechts tijdelijk in Belgiƫ en reizen, som gepland soms ongepland, door naar andere steden waar ze hun artistieke praktijk verder zetten. Globe Aroma wil onderzoeken hoe deze netwerken kunnen onderhouden worden. Hiervoor moeten methodieken worden ontwikkeld om deze uitwisselingen te faciliteren, versterken en ontsluiten.

Doorstroom van nieuwkomers-kunstenaars naar het kunstenveld
Door de samenwerking met de vaste partner te verdiepen wil Globe Aroma nieuwkomers-kunstenaars laten doorstromen naar het brede kunstenveld.