170717 Ademruimte DSC_0531
180209CarteDeVisite09

Lionel werd geboren in Saint-Nazaire, een havenstad in Frankrijk. Zijn inspiraties liggen in de dieptes van de zee en de achtergelaten voorwerpen die hij er vond als kind. Vandaag wandelt hij door de straten van Brussel op zoek naar voorwerpen die hem inspireren. Toen Globe Aroma verhuisde naar de Moutstraat, opende voor Lionel – onze buurman – een geniale deur! Dankzij dit vrolijk toeval kreeg hij plots een atelier met invloeden van over de gehele wereld naast de deur. Wie het atelier van Globe Aroma binnenstapt, kan niet naast de werkplek van Lionel kijken: een gigantische verzameling van gevonden van voorwerpen.

Lionel was artistiek leider voor Havas Worldwide, vroeger bekend als EuroRSCG, en creatief leider voor Halo Europe. Lionels werken moeten steeds goed op een as gecentreerd staan. Die vormen de ruggengraat van zijn werk.

“Mijn sculpturen lijken een beetje op het werk van Jeroen Bosch. Er is overal wat te zien. Eerst zie je een evenwicht en daarna gaat elk detail je aantrekken en zijn eigen leven leiden.”

« Mijn sculpturen lijken een beetje op een werk van Jeroen Bosch… Er is overal wat te zien. Eerst zie je een evenwicht en daarna gaat elk detail je blik aantrekken. »

Lionel Couvrandt werd in Saint-Nazaire geboren, een haven in Frankrijk. Nu nog voelt hij de invloed van de zee en van de achterlaten voorwerpen die hij er vond als kind op de strand vond. Vandaag wandelt hij door de straten op zoek naar achterlaten voorwerpen. « Het werk dat ik verricht aan de objecten die ik vind is zoals de invloed van de zee op een scherf glas die met tijd en geduld verandert in een schitterende steen die het licht van de zon weerkaatst. »
Het « product », gemaakt met materiaal dat Lionel Couvrandt opraapt moet goed op een as gecentreerd staan die de ruggegraat vormt van elk « product »

Voor Lionel Couvrandt, het enig moment waarop zijn kunstwerken hem toebehoren is wanneer hij ze schept. Hiernaa bekijkt hij ze gelijk een toeschouwer en hij weet op dat moment dat zijn werk gedaan is. Zijn « products » leven dan hun eigen leven.

Lionel Couvrandt

“L’Art est l’expression de ma poésie.
Il est pour moi essentiel, il garde
mon âme d’enfant.
Dans ce monde qui ne tourne pas toujours
bien rond,j’observe le présent
qui m’entoure et je crée avec la matière
que j’y trouve un monde à mon image.”

“Art is the expression of my poetry.
It is essential to me,
it keeps my childlike soul.
In this world that does not always
turn round, I observe
the present that surrounds me and
I create with the material
that I find a world in my image.”

“Kunst is de uitdrukking van mijn
poëzie. Het is van essentieel belang voor
mij, het houdt de ziel van mijn kind.
In deze wereld die niet altijd goed
aflopen rond, zie ik dit om me heen en
ik maak met het materiaal dat
ik een wereld vinden in mijn beeld.”